NRFFs faste fortringer er påkrevd ved alle fjærfeustillinger arrangert i forbundets regi. Sørg derfor for og ringmerke dine kyllinger og and/ gåsunger tidsnok! Fotringen er et edelt merke på at kyllingen ved salg kommer fra en seriøs oppdretter som er medlem av NRFF.

Prisen er nå kr. 3,50 pr. Stykk + kr. 50,- pr. ekspedering i porto.

Fotringen settes på dyra i en alder av 4-10 uker. Dette varierer mellom art og rase.

Ringene kan kun bestilles i et antall av 5 og 5 i hver størrelse, dvs. 5. 10, 15 osv.

Ringnummerene blir registrert hos NRFF. Ringene er forbeholdt NRFFs medlemmer.
Ringene kan bestilles på email:
ringsalg@outlook.com eller pr. brev.

Ringsalget starter 1. februar og avsluttes 1. september. Dersom du har en rase som mangler på ringlista så henvend deg til ringforvalteren, hun har en større oversikt over spesielle raser og arter.

Ringforvalter anbefaler forhåndsbetaling pga. økning i oppkravsgebyr!

Bestilling sendes til:
NRFFs Ringforvalter
Anne Marit Sætre
Kvalvågnesveien 423,
5956 Hundvin

Betaling: Postgirokonto: 1206.62.02087  (Gjelder kun ved forhåndsbetaling)

Ringliste 

Høns: 1,0 0,1
Amerikansk Leghorn 18 16
Amrock 22 20
Ancona 18 16
Andalusier 18 16
Appenzeller, spisst. 16 15
Araucana 18 16
Aseel 20 18
Australorps 22 20
Barnevelder 20 18
Bielefelder 22 20
Brahma 27 24
Brakel 18 16
Breda 20 18
Campiner 16 15
Crevecour 20 18
Croad Langshan 24 22
Danske Landhøns 16 15
Dorking 22 20
Dresdner 20 18
Engelske Araucana 18 16
Faverolles 22 20
Friesen Høns 15 13
Fønix 18 16
Gam. Eng.
Kamphøns 20 18
Groninger Meeuwen 16 15
Hamborger 16 15
Hollænder, top 18 16
Houdan 20 18
Italiener 18 16
Jersey Kjemper 24 22
Kamphøns, indiske 27 24
Kastilianer 18 16
Kochin 27 24
Kraienköppe 20 18
La Bressé 20 18
La Flèche 20 18
Lakenfelder 16 15
Langshan 22 20
Legbar 18 16
Luttehøns 16 15
Madras Aseel 22 20
Malayer 24 22
Maran 22 20
Minorka 20 18
Moderne Eng.
Kamphøns 20 18
New Hampshire 22 20
Niederrheiner 22 20
Norske Jærhøns 16 15
Nakenhals 20 18
O – Shamo 24 22
Orloff 22 20
Orpington 22 20
Paduaner 18 16
Perlehøns 16 16
Plymouth Rock 22 20
Rheinländer 18 16
R. I. R 22 20
Silkehøns 18/16 15
Spanier 20 18
Svenske Sorthøns 16 15
Sultan 18 16
Sumatra 18 16
Sundheimer 22 20
Sussex 22 20
Thüringer Skjegg 18 16
Tjekkiske
Landhøns 18 16
Toppede Hollender 18 16
Tyske Sperber 20 18
Welsumer 20 18
Westfaliske
Totleger 18 16
Wyandotter 22/20 18
Vorwerk 20 18
Yamato Gunkei 20 18
Yokohama 18 16
Østfrisiske Möwen 18 16

Dværgracer: 1,0 0,1
Amerikansk
Leghorn 13 11
Amrock 15 13
Ancona 13 11
Andalusier 13 11
Antwerpener
Skjegghøns 11 9
Araucana 13 11
Aseel 15 13
Australorps 15 13
Bantam 11 9
Barnevelder 15 13
Brahma 18 16
Brakel 13 11
Chabo 13 11
Croad Langshan 16 15
Danske Landhøns 13 11
Dresdner 15 13

Everberg Skjegghøns 16 15
Faverolles 16 15
Fodbefjerede
Dverger 16 15
Friesen Høns 13 11
Fønix 13 11
Gumpehøns 13 11
Hamborger 13 11
Hollænder, top 13 11
Hollanske Dverge 11 9
Italiener 13 11
Indiske Kamph. 18 15
Kamphøns, gl.engel 13 11
Kamphøns,
md.engel 12 /11 9
Kastilianer 13 11
Kochin 16 15
Ko Shamo 13 11
Kraienköppe 13 11
Lakenfelder 13 11
Langshan 15 13
Legbar 13 11
Luttehøns 13 11
Malayer 16 15
Maran 16/15 13
Minorka 15 13
New Hampshire 15 13
Niederrheiner 15 13
Norske Jærhøns 13 11
Nakenhals 13 11
Ohiki 13 11
Okina Chabo 13 11
Orloff 15 13
Orpington 15 13
Paduaner 13 11
Plymouth Rock 15 13
Rheinländer 13 11
R. I. R 15 13
Rhulaer 16 15
Sebright 11 9
Silkehøns 13 11
Spanier 13 11
Sulmtaler 15 13
Sumatra 13 11
Sundheimer 15 13
Sussex 15 13
Svenske Dværghøns 11 9
Thüringer Skjegg 13 11
Tyske Dværger 13 11
Tyske Dværg
sperber 15 13
Ukkelse Skjegghøns 16 15
Watermael
Skjegghøns 11 9
Welsumer 15 13
Wyandotter 15 13
Vorwerk 13 11
Yokohama 13 11
Østfrisiske Möwen 13 11
Kalkuner: 1,0 0,1
Bronze, hvite 27 24
andre farver 24 22
Gæs: 1,0 0,1
Afrikansk Gås 27 27
Amerikansk Gås 24 24
Canadisk 24 24
Dansk gås 24 24
Emdener 27 27
Færøysk Gås 22 22
Grå-gås (villgås) 20 20
Italiener gås 24 24
Krølgås 24 24
Norsk Hvit gås 27 27
Skånegås 27 27
Smålensgås 24 24
Steinbacher
Kampgås 24 24
Svanegås 24 24
Bøhmiske Gås 22 22
Toppede Gås 24 24
Toulouser gås 27 27
Ølandsgås 22 22

Ænder: 1,0 0,1
Aylesbury 18 18
Campbell 16 16

Cayuga 16 16
Damender 13 13
Dansk And 18 18
Gimbsheimer 18 18
Havana 16 16
Keiserender 16 16
Løpender 15 15
Magpie 16 16
Mignon 9 9
Moskusender 22 18
Orpingtonender 16 16
Peking, tysk og
amk 18 18
Rouenand 18 18
Rouen Clair 18 18
Sachsenand 18 18
Smaragdand 11 11
Streicherand 15 15
Svensk and 18 18
Tysk Landand 18 18
Walisisk Harlekin 16 16

Sirender: 1,0 0,1
Brudeand 11 11
Mandarinand 11 11
Ederfugl 13 13
Gravand 18 18
Gråhoved
Rustand 15 15
Laysa and 11 11
Mandarin and 11 11

Sirgås: 1,0 0,1
Blisgås 20 20
Bramgås (Nonne) 15 15
Canadagås(Atlan) 24 24
Canadagås,
dværg 15 15
Grågås 20 20
Hawaigås 16 16
Indiske gås,
stripet 20 20
Rødhalset gås 13 13
Snøgås, stor 22 22
Snøgås, lille 20 20
Sædgås 20 20
Svanegås 24 24
Askehoved gås 16 16
Australsk
hønsegås 24 24
Blåvinget gås 18 18
Mangellan gås 20 20
Nilgås 16 16
Rødhodet gås 16 16

Fasaner: 1,0 0,1
Amherst 11 11
Elliot 13 13
Formosa
Ringfasan 13 13
Glansfasan 16 16
Grønfasan 15 13
Guldfasan 11 11
Hume 13 11
Japansk fasan 13 11
Kinesisk
ringfasan 13 13
Kirgisk Jaktfasan 15 13
Kobberfasan 13 13
Kongefasan 15 13
Korea Ringfasan 13 13
Mikadofasan 13 13
Mongolfasan 15 13
Nepalfasan 13 13
Sumatrafasaan 11 11
Swinhoefasan 13 13
Stribet fasan 15 13
Versicolorfasan 13 11
Wallichfasan 15 13
Ørefasaner 16 16
Agerhøns 9 9
Stenhøns 9 9
Påfugler 22 20
Bankiva 13 11
Sonnerath 13 11

 

MERK: Ved store Wyandotter 1,0 tillates det med 22 mm i en forsøksperiode, såfremt ringen ikke kan tas av. Ved store silkehøns dipenseres fra dette inntil videre til 18 mm for 1,0.Ved Dvergmaran dipenseres inntil videre til 16 mm ved 1,0. Ved M. E. dv-kamphøns 0,1 tilates det med 10 mm i en forsøksperiode, såfremt ringen ikke kan tas av.

 

Rogaland Rasefjærfeklubb © 2011 • Privacy Policy • Terms of Use