Ledere i Rogaland Rasefjærfeklubb, stiftet 1980


1980 - 1982 - Leonard Jonassen


1983 - Alma Kjærland


1984 - 1986 - Odd Stokkeland


1987 - 1992 - Per Arne Todnem


1993 - Geir Rune Eriksen


1994 - 1995 - Robert Ravndal


1996 – 1997 - Andreas Oddane


1998 - 1999 - Roy Kårtveit


2000 - Geir Rune Eriksen


2001 - Finn Løge Haaland


2002 - 2003 - Per Arne Todnem


2004 - 2006 - Finn Løge Haaland


2007 - Lars Erik Matnisdal


2008 - 2010 - Ann Elin Herikstad


2011 - 2013 - Finn Løge Haaland


2014 - 2015 - Bjørn Magnar Tjåland


2016 - Per Arne Todnem


2017 - 2018 Lars Erik Matnisdal


2019 - Stig Rune Bore


2020 - Zofia Nedrebø


2021 - 2023 - Stig Rune Bore


2024 - Geir Rune Eriksen