Utbrudd av Newcastle Disease 2022


Det er påvist Newcastlesyke (Newcastle disease) i en verpehønsbesetning i Rogaland


les pressemelding her.


Det er svært viktig at alle som har fjørfe er påpasselige med smittevern og har lav terskel for å varsle Mattilsynet ved mistanke om smitte.


Mattilsynet har utarbeidet råd og veiledning til smittevern i forbindelse med fugleinfluensa. De samme rådene gjelder for Newcastlesyke:Smittevern for fugleinfluensa


Newcastlesyke er også tidligere påvist på ville duer i Oslo.


Oppdatert25.09.2022